รวมขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน

0 Comments
บริษัทรับออกแบบภายใน

บทความนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของขั้นตอนการทำงานของของบริษัทรับออกแบบภายใน ว่าบริษัทรับออกแบบภายในชื่อดังทั้งหลายนั้น มีขั้นตอนการทำงานแบบไหน และแต่ละขั้นตอนมีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณควรรู้ เพราะฉนั้นแล้วใครที่กำลังจะใช้บริการของบริษัทรับออกแบบภายในเหล่านี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำงานร่วมกับบริษัทรับออกแบบภายในกันถูก

รวมขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน

ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน จะมี 4 ขั้นตอนหลักๆ เลย ก็คือ

  • ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนที่ 1 คือ การให้คำปรึกษาและขอข้อมูล สำหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้น ของลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ โดยในขั้นตอนนี้ อาจจะมีการพบ ปะพูดคุย ระหว่าง นักออกแบบและลูกค้ามากกว่า 1 ครั้งเพื่อ ปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน
  • ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนที่ 2 คือ การวางผัง และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design)  ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการวาง แนวความคิด ในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งแบ่งพื้นที่ ใช้สอยคร่าวๆ (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan) เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณา การแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้าหรือไม่
  • ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะนำแนวความคิดใน การออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่าน การอนุมัติ จากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็น แบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อให้ ลูกค้าเกิด จินตภาพ ได้ว่างานออกแบบทั้งหมด จะออกมาเป็นอย่างไร โดยนักออกแบบ จะทำการนำเสนอเป็นภาพ Sketch หรือ Perspective หรือ Model ก็ได้
  • ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนที่ 4 คือ ขั้นการกำหนดวัสดุ ตกแต่งภายใน ทั้งหมด นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการ กำหนดวัสดุตกแต่งทั้งหมดโดยอ้างอิงกับแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้ รับการอนุมัติแล้ว ให้ลูกค้า ทำการพิจารณาทั้งนี้ มักจัดทำเป็นแผ่นกำหนดวัสดุตกแต่ง หรือ Material Board ให้ลูกค้าทำการพิจารณา เปรียบเทียบประกอบแบบร่าง เป็นอันจบ

และทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ทั้ง 4 ขั้นตอนหลักๆ ทั้งนี้ หากคุณต้องการความชัวร์ เราขอแนะนำให้คุณโทรเข้าไปปรึกษาบริษัทรับออกแบบภายในที่คุณสนใจได้เลย ว่ามีรายละเอียดการทำงานอย่างไร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดทั้งการบิ้วอิน รวมถึงเรื่องการรับประกันหลังงานจบใดๆ อีกด้วย เพื่อให้คุณไม่เสียรู้และเสียเปรียบบริษัทรับออกแบบภายในเหล่านี้นะ