เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอน มีกี่ประเภท ?

0 Comments
รับบิ้วอินห้องนอน

หากใครกำลังมีแพลนที่จะบิ้วอินห้องนอน ต้องห้ามพลาด หรือเลื่อนผ่านหมดความนี้ไปเด็ดขาด เพราะบทความนี้เรามีข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับประเภทของเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอนมาฝาก ซึ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอนที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ จะมีอะไรบ้างนั้น และแต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานแบบไหน ต้องตามมาหาคำตอบกันได้ที่บทความนี้เลย

เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอน มีกี่ประเภท ?

ประเภทของเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอน มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน คือ

  • เฟอร์นิเจอร์ประเภทที่ 1 คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง (Solid wood furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ตัดจากต้นไม้ออกมาเป็นชิ้น แล้วนำมาประกอบกันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรกของโลก เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่าย และไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันไม้ที่จะนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง แบบดั้งเดิม กลับมีน้อยและขนาดเล็กลง ดังนั้น เราจึงนำไม้ชิ้นเล็กมาเรียงต่อกัน และอัดให้แน่น เพื่อใช้แทนไม้แผ่นใหญ่ แล้วผ่านเทคโนโลยีการตกแต่งผิว ที่ทันสมัยที่มีการไสขัดแต่งหน้าไม้ให้เรียบสนิท
  • เฟอร์นิเจอร์ประเภทที่ 2 คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer (Ply wood furniture or Veneer wood furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่านการแปรรูปเป็นไม้อัดหรือ Veneer แล้วนำมาติดตั้งบนแผ่นไม้หรือโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบ หรือติดตั้งจนเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยทั่วไป แต่ข้อเยของเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้คือคนมักเข้าใจผิดว่าไม่แข็งแรง เพราะไม่ใช่ไม้จริง
  • เฟอร์นิเจอร์ประเภทที่ 3 คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ (Synthetic wood furniture) เฟอร์นิเจอร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุ สังเคราะห์จากไม้ โดยผ่านกระบวนการทางเคมี หลายขั้นตอน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นเช่น MDF Board, Particle Board เป็นต้น แผ่น MDF Board หรือชื่อเต็มว่า Medium Density Fiber Board (แผ่นเส้นใยขึ้นรูปความหนาแน่นปานกลาง) เป็นผลผลิตที่ได้มาจากอ้อย หรือพืชล้มลุกที่มี Cellulose มากแล้วนำมาผ่านกระบวน การเคมี จนสลาย ตัวเป็นเส้นใย Fiber ซึ่งเมื่อนำมา ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายกับ กระบวนการผลิตกระดาษ และอัดขึ้นรูป จะทำให้ได้แผ่นไม้ที่มีความ แข็งแรงปานกลาง 

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ ประเภทของเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอนที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้นั่นเอง ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเภทของเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในการรับบิ้วอินห้องนอนที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะ