รวมขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน

บริษัทรับออกแบบภายใน
0 Comments

บทความนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของขั้นตอนการทำงานของของบริษัทรับออกแบบภายใน ว่าบริษัทรับออกแบบภายในชื่อดังทั้งหลายนั้น มีขั้นตอนการทำงานแบบไหน และแต่ละขั้นตอนมีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณควรรู้ เพราะฉนั้นแล้วใครที่กำลังจะใช้บริการของบริษัทรับออกแบบภายในเหล่านี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำงานร่วมกับบริษัทรับออกแบบภายในกันถูก รวมขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน จะมี 4 ขั้นตอนหลักๆ เลย ก็คือ ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนที่ 1 คือ การให้คำปรึกษาและขอข้อมูล สำหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้น ของลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ โดยในขั้นตอนนี้ อาจจะมีการพบ ปะพูดคุย ระหว่าง นักออกแบบและลูกค้ามากกว่า 1 ครั้งเพื่อ ปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทรับออกแบบภายใน ขั้นตอนที่ 2 คือ การวางผัง และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design)  ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการวาง แนวความคิด ในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งแบ่งพื้นที่ ใช้สอยคร่าวๆ (Zoning) […]